امام حسین (ع) بر بالین حر

امام حسین (ع) بر بالین حر
 
این مرد می‌جنگد تا شهید می‌شود. اباعبدالله او را بی‌پاداش نگذاشت. فوراً خود را بر بالین این مرد بزرگوار رساند. برایش غزل خواند: « وَ نِعْمَ اللحُرُْ حُرُّ بَنی ریاحٍ. »
این حرّ ریاحی، چه حرّ خوبی است. مادرش عجب اسم خوبی برایش انتخاب کرده است. روز اول گفت: « حرّ، آزادمرد. » راستی که تو آزاد مرد بودی.
حسین است، بزرگوار و شریف است تا حدّی که می‌تواند، اصحاب خود را تفقّد می‌کند. این خودش امر به معروف و نهی از منکر است.
کسانی که حسین (ع) ، خود را به بالین آنها رساند، مختلف بودند. هر کس در یک وضعی قرار داشت، وقتی امام وارد می‌شد، یکی هنوز زنده بود و با‌ آقا صحبت می‌کرد، دیگری در حال جان دادن بود.


 

/ 1 نظر / 40 بازدید
واژه

هندسه جدید جهان در حال قبور و گذار به سمت یک مرحله تازه است و حال جنگ نرم است و همه سربازاین جنگ هستیم که خیلی ساده درو می شویم اما متوجه نیستیم وضعیتی که دنیا دارد شکل جدید و هندسه جدید است بشریت عبور کرده از مکاتب ایدو لوژی های غربی و همه ی غربی ها اعتراف به شکست می کند و تاریخ جهان در پیچ بزرگی است و دروان جدیدی درهمه عالم برگزار می شود این دوران نشانه ی بزرگش توجه به خداست و تکیه به وحی. یا مهدی